Yvonnes sida

Yvonne Kollberg - CV

CV = Curriculum vitae. CV är det latinska namnet för "en levnadsteckning", bokstavligen betyder ordet "levnadsbana, livslopp". Ett CV är en sammanställning av en persons kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Jag är läkare med specialitet i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt allmänmedicin. 

Utbildning
• Ekonomisk gymnasieutbildning. Falkenbergs gymnasieskola.
• Naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Falkenbergs gymnasieskola.
• Läkarexamen 1992-06-05 vid Göteborgs universitet. 220 poäng.
• Leg. läkare 1995-03-01. 
• Specialist i psykiatri 2000-03-01.
• Hälso- och sjukvårdsadministration, grundkurs. Göteborgs universitet.
- Juridik för hälso- och sjukvården. 5 poäng.
- Grunder i ekonomi och statistik. 5 poäng.
- Politisk styrning i sjukvården. 5 poäng.
- Ekonomi och sjukvården. 5 poäng.
• Hälso- och sjukvårdsadministration, fortsättningskurs. 20 poäng.
• Hälso- och sjukvårdsadministration, fördjupningskurs. 20 poäng.
• Hälsoekonomisk utvärdering. 20 poäng.
• Basutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. 45 poäng.+ Individualterapi, 50 timmar.

• Apotekarsocitetens/Läkemedelverkets grundutbildning i läkemedelsprövningar samt påbyggnadsutbildning.
• Att umgås med massmedia. Utbildning för Landstinget Halland 2000.
• Specialist i allmän medicin 2004-07-27.
• Ledarskapsutbildning. Landstinget Halland. 2002-2003.

* Försäkringsmedicinska fortbildningar, återkommande sedan år 1994.

*Försäkringsmedicin för läkare med rollen Läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin,            19-12-04.

*  Specialist i Barn- och ungdomspsykiatri 2020-10-01.

Anställningar inom Sjukvården
• Underläkare och överläkare, Landstinget Halland. 1992-06-07 – 2004-04-09.
• Chefsöverläkare/Verksamhetschef/Läkarchef, Psyk.klin. i Varberg, 2000-04-10 – 2004-03-31.
• Egen företagare sedan år 2000 - Konsultläkare, hyrläkare.
• Konsultläkare på SiS, Statens Institutionsstyrelse, 1998--2009.

• Konsultläkare på Migrationsverket 2004 - 2009

* Konsultläkare på Adecco, inom Region Kronoberg samt VG-Region 2004-01-01 - 2011-06-26

* Av Socialstyrelsen förordnad som Sakkunnig läkare att bistå allmän förvaltningsdomstol  enligt LPT och LRV. År 2004 - ff

* Skolläkare, Falkenbergs kommun fr o m 2010-01-01 -- 2010-05-31.

* Överläkare, Region Halland, 2011-06-27 -- 2013-02-28

* Distriktsläkare, Vårdcentralen Falkenberg, Region Halland, 2013-03-01 -- 2014-02-28

* Överläkare, Psykiatrin Region Halland, 2014-03-01 -- 2015-02-28

* Distriktsläkare, Capio Familjeläkarna Falkenberg, 2015-03-01-- 2017-06-07

* Distriktsläkare, Vårdcentralen Falkenberg, Region Halland, 2017-06-08 -- 2018-02-25 

* Specialistläkare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Kronoberg, 2018-02-26--2019-12-31

* Specialistläkare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Halland, 2020-01-13 -- 2021-05-30

* Av LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag tilldelats beslut om Medicinsk Rådgivning, område Psykiatri, 2020-02-26 - avslutat 2021. 

* Specialistläkare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Kronoberg, 2021-09-06 -- ff